Účetnictví Písek
Svěřte vaše finance Teamu odborníků. Žijte v klidu a beze strachu. O vaše finance se postaráme.
Odbornost prováděných úkonů. Profesionální služby bez rizik zároveň s úsporou nákladů.
Využijte výhod externího účetnictví.

Ušetříme Vám čas i peníze..
Komplexní služby v oblasti finačního a mzdového účetnictví. Daňové poradenství.

Ježek STEREO + DUEL - účetní software pro podvojné účetnictví

Program Stereo

Ježek STEREO je ekonomický a účetní program pro firmy, které vedou podvojné účetnictví. Vyniká inteligentním a úsporným zadáváním dat, praktickým a účelným ovládáním a podporou od výrobce.

Umožňuje vést účetní agendu včetně evidence DPH, evidenci majetku, zboží a materiálu na skladech, mzdovou agendu i vyřizovat korespondenci. Vyniká značným komfortem a jednoduchostí ovládání, obsahuje nástroje pro snadné přizpůsobení vstupů a výstupů požadavkům uživatele.

Pracuje pod operačním systémem MS-DOS a umožňuje sdílení dat na všech běžných typech sítí LAN. Bez problémů jej lze spouštět pod Windows 3.** i Windows 95/98/ME a Windows NT/2000/XP/Vista/7,8,10 ve 32 a 64 bitových verzích.

Program Ježek STEREO je jeden z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších programů ve své kategorii. Mezi jeho přednosti patří zejména:

 • Každoroční upgrade za výhodnou cenu
 • Tištěná uživatelská příručka zdarma
 • Telefonický hotline zdarma
 • Aktualizace během roku zdarma
 • Možnost účtování více firem na jednom počítači bez příplatků
 • Odměna za zprostředkování nové licence
 • Stabilita a spolehlivost programu prověřená dlouholetým používáním Stereo od Ježka používá např. Svaz účetních
 • Jednoduché ovládání podporované rozsáhlou nápovědou a podrobnou uživatelskou příručkou
 • Vynikající servis, bezplatné telefonické i písemné konzultace, firemní zpravodaj a další služby pro registrované uživatele
 • Při práci s programem nepotřebujete myš ani spoustu otevřených oken. Stačí jen dvě ruce a můžete se soustředit na to hlavní - na účetnictví
 • Účetní program STEREO Ježek se skládá z pěti částí - modulů:

   1. Účetnictví

  • účetní deník
  • možnost účtování na SUAU
  • předdefinové účetní souvztažnosti, úplná sbírka souvztažností
  • členění na střediska, výkony, zakázky; podle dodavatelů a odběratelů
  • stavy a obraty účtů
  • banka, bankovní výpisy, devizové účty
  • vystavování převodních příkazů
  • automatizovaný platební styk s bankou - modem, diskety
  • pokladna, pokladní doklady a knihy, valutová pokladna
  • účtování zálohových a částečných plateb
  • rychlé účtování interních dokladů
  • možnost vícenásobného předpisu
  • zásobník dokladů pro opakované účtování
  • automatické účtování přijatých a vydaných faktur
  • pohledávky a závazky, knihy faktur, upomínky, penalizace, cizí měny
  • automatické účtování DPH
  • evidence DPH, daňové přiznání, záznamní povinnost, účtování DPH na střediska, výkony a zakázky
  • saldokonto
  • výstupy - hlavní kniha, kniha analytické evidence, rozvaha, výsledovky (i do tiskopisu), cash-flow, vlastní výkazy, ukládání uzávěrkových sestav
  • posílání sestav e-mailem...
  • 2. Mzdy

  • malá i velká organizace
  • personální agenda
  • časové a měsíční mzdy
  • úkolové mzdy, pracovní výkazy
  • příplatky a srážky
  • evidence nepřítomnosti, nemocenské dávky
  • evidence docházky s hromadným naplňováním
  • výpočet zdravotního a sociálního pojištění, průměrů náhrad, daně ze mzdy
  • životní a důchodové pojištění
  • statistika
  • sestavy - výčetky platidel, výplatní pásky
  • veškeré tiskopisy (pracovní smlouva, zápočtový list, přihláška a odhláška ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění)
  • zálohy, dobírky, výplata na účet
  • výkazy zdravotního a sociálního pojištění, mzdové listy
  • převodní příkazy
  • automatické zaúčtování do účetního deníku i závazků a pohledávek
  • kalkulačka mzdových nákladů
  • 3. Sklady

  • evidence zásob, materiálu, polotovarů a výrobků
  • dělení podle skladů
  • účtování zásob metodou A i B
  • ocenění průměrnými nebo pevnými cenami
  • neomezené množství prodejních cen
  • dealerské slevy, procentní slevy, slevy za odběr
  • ceny bez DPH i s daní
  • pohyby zboží, materiálu, výrobk,
  • meziskladové a mezipoložkové převody
  • práce s obaly (i na pokladně)
  • evidence výrobních číse,
  • dodací listy, proforma faktury, dobropis,
  • fakturace ze skladu, vazba na pohledávky
  • faktury v cizích měnách, možnost tisku cizojazyčných faktur
  • sestavy, ceníky, stavy skladů, pohyby, podnormativní zásoby
  • příjemky, výdejky, převodky, příjmové doklady
  • automatické účtování nákupu a prodeje
  • prodej za hotové
  • počítačová pokladna, vazba na pokladní systémy
  • objednávky dodavatelům, automatické objednávání podle stavu na skladě
  • objednávky od odběratelů, vyřizování, rezervace
  • výroba, montážní listy, kalkulace
  • přecenění
  • inventury
  • plná podpora čárového kódu
  • elektronické objednávky
  • možnost provozu internetového obchodu HiSHOP
  • napojení externích programů ve skladu
  • datová uzávěrka v libovolném okamžiku
  • 4. Majetek

  • evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
  • majetek na leasing s kompletním aparátem splátek
  • přehledové sestavy
  • daňové odpisy
  • variabilní systém účetních odpisů
  • číselník SKP
  • evidence drobného majetku
  • provázanost s účetnictvím
  • 5. Analýzy

  • Možnost čerpání dat z libovolného období bez ohledu na provedené závěrky a bez nutnosti jejich vracení
  • Možnost omezení vstupu dat libovolnou kombinací výběru účtů, firem, středisek, výkonů a zakázek
  • Mnoho variant připravených sestav - výsledovky a rozvahy s různými úrovněmi podrobností a případnými mezisoučty nebo naopak kumulacemi
  • Sledování vývoje zisku podle několika kritérií časového členění (denní, týdenní, po dekádách, měsíční)
  • Export dat pro další zpracování, např. do MS Excel a následná velmi snadná tvorba grafů
  • Připravené vzorové výkazy s vybranými finančními ukazateli
  • Významně rozšířené možnosti používaných funkcí v algoritmech výkazů
  • Možnost tvorby neomezeného množství dalších uživatelských výkazů
  • + Kancelář

  • adresář firem, dodavatelů, odběratelů
  • telefonní seznam z adres
  • seznamy - obce, UTO, PSČ, banky
  • dopisy, korespondence
  • hromadné dopisy
  • tisk adres, poštovní formuláře, balíky, dobírky, podací lístky a knihy
  • evidence došlé a odeslané pošty
  • fakturace, dobropisy, zálohové faktury, vlastní tiskopisy, vazba na účetnictví
  • archivy vystavených dokladů
  • evidence objednávek, vystavování objednávek
  • vyúčtování pracovní cesty
  • kniha jízd, ceny paliv, sazby náhrad
  • vyúčtování pracovní cesty
  • převodní příkazy
  • Lze zakoupit libovolnou kombinaci uvedených modulů, modul Kancelář obdržíte vždy zdarma.

   Všechny moduly jsou spolu úzce provázané a jejich výstupy lze automaticky přenášet do účetnictví.

   Popis licencí programu:

   Licence A: vedení jedné firmy na jednom počítači.

   Licence B: vedení neomezeného počtu firem na jednom počítači.

   Licence C: vedení neomezeného počtu firem na více samostatných počítačích. Cena je vypočítána z ceny základní licence B plus 20% za každý další počítač. Licence C má smysl pouze při objednávce pro dva a více počítačů.

   Licence D: vedení neomezeného počtu firem na více počítačích v síti. Cena je vypočítána z ceny základní licence B plus 50% za každý další počítač. Licence D má smysl pouze při objednávce pro dva a více počítačů.

   Není Vám systém cen modulů a licencí zcela jasný? Nebojte se nás zeptat!

   Program STEREO máme běžně skladem. Dodání obratem, lze dodat jako krabici nebo elektronicky. V případě zájmu Vám zpracujeme individuální nezávaznou cenovou nabídku. Pro objednávku nebo pro více informací o softwaru volejte non-stop telefonní číslo 603 924 907 nebo nás kontaktujte na e-mail

   Program Duel

   DUEL od firmy Ježek software je účetní program pro vedení podvojného účetnictví a daňové evidence malých a středních firem. Je určen hlavně pro podnikatelské subjekty.

   DUEL umožňuje vést podvojné účetnictví, daňovou evidenci a kompletní účetní agendu včetně evidence DPH i vyřizovat korespondenci, fakturaci, objednávky apod. Vyniká značným komfortem a jednoduchostí ovládání, obsahuje nástroje pro snadné přizpůsobení vstupů a výstupů požadavkům uživatele. Je tvořen několika provázanými moduly: Daňová evidence, účetnictví, mzdy, sklady, majetek, kancelář, maloobchodní prodej a další, které lze libovolně kombinovat.

   DUEL pracuje pod operačním systémem Windows na technologii Microsoft SQL server a umožňuje síťový provoz a sdílení dat na všech běžných typech sítí Windows XP/Vista/7/8. Má rozsáhlou a propracovanou elektronickou nápovědu a tištěnou uživatelskou příručku.

   K programu je poskytován vynikající servis od výrobce, bezplatné telefonické i písemné konzultace, diskusní fórum a další služby pro registrované uživatele. DUEL disponuje rozsáhlou sítí spolupracujících firem, které poskytují služby a školení uživatelům programu. K programu je poskytován každoroční upgrade za výhodnou cenu.

   Přednosti programu DUEL od je zejména:

   • Pořizování dat je nejnáročnější administrativní prací, proto je v účetním programu DUEL tato činnost maximálně usnadněna pomocí mnoha nástrojů a kontrol. Spousta rutinních operací je automatizována
   • Praktické a účelné ovládání
   • Ovládání programu je přizpůsobeno praktickým potřebám účetních. Programové nástroje a navigace jsou rozmístěny účelně a promyšleně. Instalaci programu zvládnete vlastními silami, aniž byste byli počítačovými odborníky.

   • Neplatíte takzvanou systémovou údržbu
   • Telefonický hotline zdarma
   • Informační zpravodaj zdarma
   • Internetová podpora zdarma
   • Úvodní příručka zdarma
   • Plně funkční demoverze zdarma
   • DUEL od Ježka u nás koupíte výhodněji!

   • Uživatelská příručka zdarma
   • Poštovné zdarma
   • Telefonický hotline a aktualizace až do konce roku zdarma
   • Modul Kancelář zdarma
   • Modul Databanka českých firem zdarma
   • Modul RSS kanály zdarma
   • Účetní program DUEL se skládá z částí - modulů:

    • Podvojné účetnictví - modul č. 1
    • Daňová evidence - modul č.2
    • Sklady
    • Maloobchodni prodej
    • Mzdy
    • E-shopy
    • Majetek
    • Kancelář, Databanka firem, RSS kanály - vždy zdarma
    • Program DUEL máme běžně skladem. Dodání obratem, lze dodat jako krabici nebo elektronicky. V případě zájmu Vám zpracujeme individuální nezávaznou cenovou nabídku. Pro objednávku nebo pro více informací o softwaru volejte non-stop telefonní číslo 603 924 907 nebo nás kontaktujte na e-mail